CENNIK USŁUG

CENNIK USŁUG

CENNIK USŁUG

CENNIK USŁUG

CENNIK USŁUG

CENNIK USŁUG

CENNIK USŁUG

CENNIK MEDIACJI UMOWNEJ:

h
CENNIK MEDIACJI UMOWNEJ:

CENNIK MEDIACJI UMOWNEJ:

CENNIK MEDIACJI UMOWNEJ:

 WSTĘPNE/ PIERWSZE spotkanie: 260 zł

UGODA MEDIACYJNA, RODZICIELSKI PLAN WYCHOWAWCZY czy inne dokumenty są opłacane odrębnie. Koszt podstawowy to 260 złotych

Opłata mediacyjna w sprawach majątkowych ustalana jest odpowiednio do wartości przedmiotu sporu (WPS) – rodzaju sprawy:

 WPS do 40 000 zł – 1180 złotych

WPS od 40 001 zł do 250 000 złotych – 1180 złotych + 1% nadwyżki ponad 40.000 złotych

WPS powyżej 250 000 złotych – 3.800 złotych  plus 1% nadwyżki powyżej 250 000 złotych ale nie więcej niż 50 000 zł

  W sprawach niemajątkowych opłata mediacyjna jest ustalana ze stronami,

ale wynosi nie mniej niż 260 złotych za posiedzenie

  W sprawach niemajątkowych opłata mediacyjna jest ustalana ze stronami,

ale wynosi nie mniej niż 260 złotych za posiedzenie

W wypadku mediacji wyjazdowych , czy poza granicami kraju , doliczany jest koszt delegacji wyjazdowej , dlatego stawka ustalana ze stronami jest indywidualnie.

W wypadku mediacji wyjazdowych , czy poza granicami kraju , doliczany jest koszt delegacji wyjazdowej , dlatego stawka ustalana ze stronami jest indywidualnie.

Opłata mediacyjna w sprawach majątkowych ustalana jest odpowiednio do wartości przedmiotu sporu (WPS) – rodzaju sprawy:

 Konstrukcja standardowego pisma procesowego w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego – od 170 złotych

 Konstrukcja standardowego pisma procesowego w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego – od 170 złotych

KOSZT MEDIACJI ZE SKIEROWANIA SĄDU

Jeśli strona wszczęła już postępowanie przed sądem i uiściła opłatę od pozwu lub wniosku, to sąd z urzędu zwraca jej całą uiszczoną opłatę pod warunkiem, że strony zawarły ugodę przed mediatorem przed rozpoczęciem rozprawy lub  trzy czwarte uiszczonej opłaty jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy.

Jeśli strona wszczęła już postępowanie przed sądem i uiściła opłatę od pozwu lub wniosku, to sąd z urzędu zwraca jej całą uiszczoną opłatę pod warunkiem, że strony zawarły ugodę przed mediatorem przed rozpoczęciem rozprawy lub  trzy czwarte uiszczonej opłaty jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy.

Jeśli strona wszczęła już postępowanie przed sądem i uiściła opłatę od pozwu lub wniosku, to sąd z urzędu zwraca jej całą uiszczoną opłatę pod warunkiem, że strony zawarły ugodę przed mediatorem przed rozpoczęciem rozprawy lub  trzy czwarte uiszczonej opłaty jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy.

Odpłatność za sprawy skierowane do mediacji przez sąd,  są regulowane Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.06.2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2016, poz. 921).

Odpłatność za sprawy skierowane do mediacji przez sąd,  są regulowane Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.06.2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2016, poz. 921).

 §2 ust.1 . W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego (plus  podatek).

 §2 ust.1 . W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego (plus  podatek).

   § 4 W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości do 70 złotych.

 2. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych (plus podatek).

 2. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych (plus podatek).

 § 3 Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów: 1) przejazdów , 2) wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości do 70 złotych za jedno posiedzenie; 3) korespondencji – do 30 złotych.

 § 3 Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów: 1) przejazdów , 2) wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości do 70 złotych za jedno posiedzenie; 3) korespondencji – do 30 złotych.

   § 4 W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości do 70 złotych.

   § 4 W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości do 70 złotych.

„Ponieważ spokój bywa lepszy od racji, dlatego zapraszam do mediacji”

BBG

„Ponieważ spokój bywa lepszy od racji, dlatego zapraszam do mediacji”

BBG

„Ponieważ spokój bywa lepszy od racji, dlatego zapraszam do mediacji”

BBG

„Ponieważ spokój bywa lepszy od racji, dlatego zapraszam do mediacji”

BBG

Kontakt

EMAIL: mediatorbbg@gmail.com

ADRES: ul. Południowa 2/3 , 43-430, Skoczów, woj. śląskie, Polska

Copyright © 2023 FramerBite. All Rights Reserved