CENNIK USŁUG

CENNIK USŁUG

CENNIK USŁUG

CENNIK USŁUG

RODZAJE MEDIACJI
E-MEDIACJE

RODZAJE MEDIACJI
E-MEDIACJE

RODZAJE MEDIACJI
E-MEDIACJE

RODZAJE MEDIACJI
E-MEDIACJE

RODZAJE MEDIACJI.

Eksperci ds. mediacji dyskutują nad podziałem mediacji. Można wprowadzić rozróżnienie na mediacje sądowe, przedsądowe i mediacje pozasądowe. Kolejne rozróżnienie dotyczy charakteru konfliktu, stąd można wyróżnić mediacje: karne, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, mediacje rówieśnicze, szkolne, oświatowe, rodzinne, pracownicze, gospodarcze, cywilne, administracyjne czy społeczne. Niemal wszystkie mogą być przeprowadzone w formie elektronicznej –e-mediacje. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego istnieje obowiązek próby polubownego rozwiązania sporu przed złożeniem pozwu do sądu.

E-MEDIACJA

To możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego całkowicie w formie on-line, poprzez komputer ( strony widzą siebie w monitorze, słyszą, przedstawiają swoje zdanie – poprzez łączność internetową) . Sprawdza się ta forma zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie jest możliwe osobiste stawiennictwo stron ze względu na ich pobyt poza krajem, ze względu na niemożliwość osobistej obecności stron (choroba), etc. Zwłaszcza w przypadku podmiotów gospodarczych zapewnia ta forma oszczędność czasu, sprawność i szybkość postępowania. Stosowana jest coraz częściej od czasu pandemii. Oryginały podpisanych dokumentów końcowych przesyłane są fizycznie pocztą.

To możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego całkowicie w formie on-line, poprzez komputer ( strony widzą siebie w monitorze, słyszą, przedstawiają swoje zdanie – poprzez łączność internetową) . Sprawdza się ta forma zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie jest możliwe osobiste stawiennictwo stron ze względu na ich pobyt poza krajem, ze względu na niemożliwość osobistej obecności stron (choroba), etc. Zwłaszcza w przypadku podmiotów gospodarczych zapewnia ta forma oszczędność czasu, sprawność i szybkość postępowania. Stosowana jest coraz częściej od czasu pandemii. Oryginały podpisanych dokumentów końcowych przesyłane są fizycznie pocztą.

To możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego całkowicie w formie on-line, poprzez komputer ( strony widzą siebie w monitorze, słyszą, przedstawiają swoje zdanie – poprzez łączność internetową) . Sprawdza się ta forma zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie jest możliwe osobiste stawiennictwo stron ze względu na ich pobyt poza krajem, ze względu na niemożliwość osobistej obecności stron (choroba), etc. Zwłaszcza w przypadku podmiotów gospodarczych zapewnia ta forma oszczędność czasu, sprawność i szybkość postępowania. Stosowana jest coraz częściej od czasu pandemii. Oryginały podpisanych dokumentów końcowych przesyłane są fizycznie pocztą.

MEDIACJA UMOWNA

Pozasądowa wszczynana jest na podstawie umowy pomiędzy prywatnymi decyzjami stron (lub stroną sporu) i mediatorem w sytuacji, gdy strony decydują się na rozwiązanie sporu poza sądem. W tej grupie mediacji znajdują się m.in. mediacje gospodarcze, rodzinne, pracownicze, szkolne, oświatowe czy społeczne. Mediacje pozasądowe dotyczą również sporów administracyjnych zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego art. 13 – mediacja ma być realizowana zarówno jako metoda działania organu, jak i jako sposób wypracowywania rozstrzygnięcia sprawy. Ugoda mediacyjna w tego typu rozmowach może być zatwierdzona przez sąd na wniosek stron, ugoda zyskuje moc postanowienia sądowego. W przypadkach ustaleń mediacyjnych dotyczących roszczeń finansowych nadana zostanie klauzula wykonalności.

Pozasądowa wszczynana jest na podstawie umowy pomiędzy prywatnymi decyzjami stron (lub stroną sporu) i mediatorem w sytuacji, gdy strony decydują się na rozwiązanie sporu poza sądem. W tej grupie mediacji znajdują się m.in. mediacje gospodarcze, rodzinne, pracownicze, szkolne, oświatowe czy społeczne. Mediacje pozasądowe dotyczą również sporów administracyjnych zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego art. 13 – mediacja ma być realizowana zarówno jako metoda działania organu, jak i jako sposób wypracowywania rozstrzygnięcia sprawy. Ugoda mediacyjna w tego typu rozmowach może być zatwierdzona przez sąd na wniosek stron, ugoda zyskuje moc postanowienia sądowego. W przypadkach ustaleń mediacyjnych dotyczących roszczeń finansowych nadana zostanie klauzula wykonalności.

Pozasądowa wszczynana jest na podstawie umowy pomiędzy prywatnymi decyzjami stron (lub stroną sporu) i mediatorem w sytuacji, gdy strony decydują się na rozwiązanie sporu poza sądem. W tej grupie mediacji znajdują się m.in. mediacje gospodarcze, rodzinne, pracownicze, szkolne, oświatowe czy społeczne. Mediacje pozasądowe dotyczą również sporów administracyjnych zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego art. 13 – mediacja ma być realizowana zarówno jako metoda działania organu, jak i jako sposób wypracowywania rozstrzygnięcia sprawy. Ugoda mediacyjna w tego typu rozmowach może być zatwierdzona przez sąd na wniosek stron, ugoda zyskuje moc postanowienia sądowego. W przypadkach ustaleń mediacyjnych dotyczących roszczeń finansowych nadana zostanie klauzula wykonalności.

MEDIACJE RODZINNE

W rodzinnych sporach ważne jest odnalezienie sposobu do porozumienia w sposób konstruktywny, nie niszcząc relacji z drugą osobą. Mediacje rodzinne dotyczą najczęściej rozwodów, rodzicielstwa, finansów czy też doprecyzowania warunków kontaktowania się z dzieckiem.

W rodzinnych sporach ważne jest odnalezienie sposobu do porozumienia w sposób konstruktywny, nie niszcząc relacji z drugą osobą. Mediacje rodzinne dotyczą najczęściej rozwodów, rodzicielstwa, finansów czy też doprecyzowania warunków kontaktowania się z dzieckiem.

W rodzinnych sporach ważne jest odnalezienie sposobu do porozumienia w sposób konstruktywny, nie niszcząc relacji z drugą osobą. Mediacje rodzinne dotyczą najczęściej rozwodów, rodzicielstwa, finansów czy też doprecyzowania warunków kontaktowania się z dzieckiem.

MOŻLIWE

Jest także zawarcie umowy w trakcie postępowania sądowego, kiedy strony niezależnie od prowadzonego postępowania podejmują próbę uzgodnień w sprawach ich dotyczących i już będących przedmiotem postępowania sądowego.

Jest także zawarcie umowy w trakcie postępowania sądowego, kiedy strony niezależnie od prowadzonego postępowania podejmują próbę uzgodnień w sprawach ich dotyczących i już będących przedmiotem postępowania sądowego.

Jest także zawarcie umowy w trakcie postępowania sądowego, kiedy strony niezależnie od prowadzonego postępowania podejmują próbę uzgodnień w sprawach ich dotyczących i już będących przedmiotem postępowania sądowego.

MEDIACJA SĄDOWA

Wszczynana jest na podstawie skierowania sądu w trakcie prowadzonego postępowania. Mediacje tego rodzaju to rozmowy w celu rozwiązania sporu realizowane w oparciu o kodeksy. Mediacje są umieszczone w kodeksie postępowania cywilnego, kodeksie pracy, kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie karnym wykonawczym czy w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich. Mediacje sądowe są prowadzone na podstawie postanowienia sądu wydanego z urzędu lub na wniosek każdej ze stron. 

Wszczynana jest na podstawie skierowania sądu w trakcie prowadzonego postępowania. Mediacje tego rodzaju to rozmowy w celu rozwiązania sporu realizowane w oparciu o kodeksy. Mediacje są umieszczone w kodeksie postępowania cywilnego, kodeksie pracy, kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie karnym wykonawczym czy w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich. Mediacje sądowe są prowadzone na podstawie postanowienia sądu wydanego z urzędu lub na wniosek każdej ze stron. 

Wszczynana jest na podstawie skierowania sądu w trakcie prowadzonego postępowania. Mediacje tego rodzaju to rozmowy w celu rozwiązania sporu realizowane w oparciu o kodeksy. Mediacje są umieszczone w kodeksie postępowania cywilnego, kodeksie pracy, kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie karnym wykonawczym czy w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich. Mediacje sądowe są prowadzone na podstawie postanowienia sądu wydanego z urzędu lub na wniosek każdej ze stron. 

MEDIACJE ROZWODOWE

Choć mieszczą się w grupie mediacji rodzinnych, są osobną kategorią. Stawianie stron na równi pozwala wypracować sposoby opieki nad dziećmi, a także finansowanie ich potrzeb. Mediacje rozwodowe minimalizują potrzebę realizowania krępującego postępowania sądowego. Mediacja rozwodowa pozwala uzgodnić przed mediatorami wszystkie warunki przyszłego rozwodu począwszy od sposobu rozstania, przez plan wychowawczy zawierający szczegółowy sposób opieki nad dzieckiem, a także podział majątku wspólnego.

Choć mieszczą się w grupie mediacji rodzinnych, są osobną kategorią. Stawianie stron na równi pozwala wypracować sposoby opieki nad dziećmi, a także finansowanie ich potrzeb. Mediacje rozwodowe minimalizują potrzebę realizowania krępującego postępowania sądowego. Mediacja rozwodowa pozwala uzgodnić przed mediatorami wszystkie warunki przyszłego rozwodu począwszy od sposobu rozstania, przez plan wychowawczy zawierający szczegółowy sposób opieki nad dzieckiem, a także podział majątku wspólnego.

Choć mieszczą się w grupie mediacji rodzinnych, są osobną kategorią. Stawianie stron na równi pozwala wypracować sposoby opieki nad dziećmi, a także finansowanie ich potrzeb. Mediacje rozwodowe minimalizują potrzebę realizowania krępującego postępowania sądowego. Mediacja rozwodowa pozwala uzgodnić przed mediatorami wszystkie warunki przyszłego rozwodu począwszy od sposobu rozstania, przez plan wychowawczy zawierający szczegółowy sposób opieki nad dzieckiem, a także podział majątku wspólnego.

MEDIACJE CYWILNE

Celem prowadzonych rozmów jest znalezienie porozumienia w sprawach cywilnych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, tu wynik postępowania jest zależny najmocniej od woli stron. Zawarcie ugody na drodze mediacji jest więc możliwe np. w sprawach o: zapłatę, zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku, ochronę dóbr osobistych, zachowek i inne.Celem prowadzonych rozmów jest znalezienie porozumienia w sprawach cywilnych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, tu wynik postępowania jest zależny najmocniej od woli stron. Zawarcie ugody na drodze mediacji jest więc możliwe np. w sprawach o: zapłatę, zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku, ochronę dóbr osobistych, zachowek i inne.Celem prowadzonych rozmów jest znalezienie porozumienia w sprawach cywilnych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, tu wynik postępowania jest zależny najmocniej od woli stron. Zawarcie ugody na drodze mediacji jest więc możliwe np. w sprawach o: zapłatę, zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku, ochronę dóbr osobistych, zachowek i inne.MEDIACJE PRACOWNICZE

W środowisku zawodowym, dochodzi do wielu zróżnicowanych konfliktów. Mediacje pozwolą zażegnać złe relacje, oczyścić atmosferę i pokonać kryzys. Mediacje pracownicze dotyczą sporów i konfliktów w organizacji oraz sporów zawisłych już przed sądem pracy.

W środowisku zawodowym, dochodzi do wielu zróżnicowanych konfliktów. Mediacje pozwolą zażegnać złe relacje, oczyścić atmosferę i pokonać kryzys. Mediacje pracownicze dotyczą sporów i konfliktów w organizacji oraz sporów zawisłych już przed sądem pracy.

W środowisku zawodowym, dochodzi do wielu zróżnicowanych konfliktów. Mediacje pozwolą zażegnać złe relacje, oczyścić atmosferę i pokonać kryzys. Mediacje pracownicze dotyczą sporów i konfliktów w organizacji oraz sporów zawisłych już przed sądem pracy.

MEDIACJE GOSPODARCZE

Konflikty, które rodzą się pomiędzy firmami uniemożliwiają ich rozwój. Dlatego istotne jest szybkie i efektywne zażegnanie sporu. Bezstronny mediator pomaga odbudować relacje pomiędzy stronami i wypracować ugodę, która będzie akceptowalna dla każdej ze stron.

Konflikty, które rodzą się pomiędzy firmami uniemożliwiają ich rozwój. Dlatego istotne jest szybkie i efektywne zażegnanie sporu. Bezstronny mediator pomaga odbudować relacje pomiędzy stronami i wypracować ugodę, która będzie akceptowalna dla każdej ze stron.

Konflikty, które rodzą się pomiędzy firmami uniemożliwiają ich rozwój. Dlatego istotne jest szybkie i efektywne zażegnanie sporu. Bezstronny mediator pomaga odbudować relacje pomiędzy stronami i wypracować ugodę, która będzie akceptowalna dla każdej ze stron.

MEDIACJE ADMINISTRACYJNE

Spory administracyjne można z powodzeniem rozwiązywać drogą mediacji. Mediacje prowadzone są zarówno na poziomie sądowym jak i instytucji samorządowych.

Spory administracyjne można z powodzeniem rozwiązywać drogą mediacji. Mediacje prowadzone są zarówno na poziomie sądowym jak i instytucji samorządowych.

Spory administracyjne można z powodzeniem rozwiązywać drogą mediacji. Mediacje prowadzone są zarówno na poziomie sądowym jak i instytucji samorządowych.

MEDIACJE KARNE

Celem mediacji karnych jest przeprowadzenie naprawczej rozmowy pomiędzy osobą pokrzywdzoną a sprawcą czynu. Celem jest naprawienie krzywdy/szkody i zadośćuczynienie. Mediacje są prowadzone na podstawie decyzji policji, prokuratury lub sądu, a organ kierujący sprawę do mediacji ma obowiązek wziąć pod uwagę ugodę stron przed wydaniem swojej decyzji.

Celem mediacji karnych jest przeprowadzenie naprawczej rozmowy pomiędzy osobą pokrzywdzoną a sprawcą czynu. Celem jest naprawienie krzywdy/szkody i zadośćuczynienie. Mediacje są prowadzone na podstawie decyzji policji, prokuratury lub sądu, a organ kierujący sprawę do mediacji ma obowiązek wziąć pod uwagę ugodę stron przed wydaniem swojej decyzji.

Celem mediacji karnych jest przeprowadzenie naprawczej rozmowy pomiędzy osobą pokrzywdzoną a sprawcą czynu. Celem jest naprawienie krzywdy/szkody i zadośćuczynienie. Mediacje są prowadzone na podstawie decyzji policji, prokuratury lub sądu, a organ kierujący sprawę do mediacji ma obowiązek wziąć pod uwagę ugodę stron przed wydaniem swojej decyzji.

MEDIACJE WŚRÓD NIELETNICH

Mediacje w sprawach nieletnich sprawców czynu karalnego lub przejawiającego czyny demoralizujące prowadzą do ugodowego rozwiązania konfliktu. Mediator wspiera przebieg rozmów, tak aby jej uczestnicy zrozumieli się wzajemnie i umieli znaleźć akceptowalne dla nich rozwiązanie konfliktu. Aby zrozumieli swój błąd.

Mediacje w sprawach nieletnich sprawców czynu karalnego lub przejawiającego czyny demoralizujące prowadzą do ugodowego rozwiązania konfliktu. Mediator wspiera przebieg rozmów, tak aby jej uczestnicy zrozumieli się wzajemnie i umieli znaleźć akceptowalne dla nich rozwiązanie konfliktu. Aby zrozumieli swój błąd.

Mediacje w sprawach nieletnich sprawców czynu karalnego lub przejawiającego czyny demoralizujące prowadzą do ugodowego rozwiązania konfliktu. Mediator wspiera przebieg rozmów, tak aby jej uczestnicy zrozumieli się wzajemnie i umieli znaleźć akceptowalne dla nich rozwiązanie konfliktu. Aby zrozumieli swój błąd.

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

W szkole niemal codziennie dochodzi do mniejszych lub większych sporów. Wiele z nich wymaga zaangażowania osoby trzeciej, która poprowadzi mediacje. Mediator umiejętnie skieruje spór w kierunku poszukiwania rozwiązania i współpracy. W szkole oprócz konfliktów między uczniami pojawiają się konflikty pomiędzy innymi członkami społeczności szkolnej tj. nauczycielami, kadrą administracyjną, dyrekcją i rodzicami. W sytuacji tych konfliktów prowadzone są mediacje szkolne, które mają zażegnać spór i przywrócić przyjazną atmosferę.

W szkole niemal codziennie dochodzi do mniejszych lub większych sporów. Wiele z nich wymaga zaangażowania osoby trzeciej, która poprowadzi mediacje. Mediator umiejętnie skieruje spór w kierunku poszukiwania rozwiązania i współpracy. W szkole oprócz konfliktów między uczniami pojawiają się konflikty pomiędzy innymi członkami społeczności szkolnej tj. nauczycielami, kadrą administracyjną, dyrekcją i rodzicami. W sytuacji tych konfliktów prowadzone są mediacje szkolne, które mają zażegnać spór i przywrócić przyjazną atmosferę.

W szkole niemal codziennie dochodzi do mniejszych lub większych sporów. Wiele z nich wymaga zaangażowania osoby trzeciej, która poprowadzi mediacje. Mediator umiejętnie skieruje spór w kierunku poszukiwania rozwiązania i współpracy. W szkole oprócz konfliktów między uczniami pojawiają się konflikty pomiędzy innymi członkami społeczności szkolnej tj. nauczycielami, kadrą administracyjną, dyrekcją i rodzicami. W sytuacji tych konfliktów prowadzone są mediacje szkolne, które mają zażegnać spór i przywrócić przyjazną atmosferę.

„Ponieważ spokój bywa lepszy od racji, dlatego zapraszam do mediacji”

BBG

„Ponieważ spokój bywa lepszy od racji, dlatego zapraszam do mediacji”

BBG

„Ponieważ spokój bywa lepszy od racji, dlatego zapraszam do mediacji”

BBG

„Ponieważ spokój bywa lepszy od racji, dlatego zapraszam do mediacji”

BBG

Kontakt

EMAIL: mediatorbbg@gmail.com

ADRES: ul. Południowa 2/3 , 43-430, Skoczów, woj. śląskie, Polska

Copyright © 2023 FramerBite. All Rights Reserved